รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเรืองยศสุทธาราม
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๓๘๐๐๒ - กศน.เขตบางคอแหลม (กศน.)
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 66 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิวนาถรัชกูลกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
2ประถมศึกษาป.๖นายอภิเดชเมืองใหม่กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
3มัธยมศึกษาม.๖นายสุวิชาศรีสังวาลย์กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
4ประถมศึกษาป.๖นางสาวส่วยอู-กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
5ประถมศึกษาป.๖นางสาวอำพรดวงใจกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนากานต์จันทร์ทองกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
7ประถมศึกษาป.๖นางสาวธันยาภรณ์คะมะะฤกษ์กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
8มัธยมศึกษาม.๖นายนวดลศรเจริญชัยสกุลกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปริยากรโสภีกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
10ประถมศึกษาป.๖นางสาวสุพรณ์ทิพย์แสงศรกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
11ประถมศึกษาป.๖นายมกรธวัชช่อสุวรรณกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวดวงดีศรีบุญเรืองกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนางมูน-กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
14ประถมศึกษาป.๖นายวินเติน-กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
15ประถมศึกษาป.๖นางสาวอาแผ่เบเชกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
16มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนิศามณีเอมศรีกุลกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
17ประถมศึกษาป.๖นางสาววรรษาแจ้งแสงกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
18มัธยมศึกษาม.๖นางสาวรุ่งวิไลไชยช่วยกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
19มัธยมศึกษาม.๖นายนพรัตน์แซ่โล้วกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชญานีเสือเปียกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
21มัธยมศึกษาม.๖นางสาวลลิตพรรณโสภาพรกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
22มัธยมศึกษาม.๖นายธนสรรค์พรสภาพันธ์กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
23มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรพิมลกมลสารกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุภาวดีมาเมืองกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
25มัธยมศึกษาม.๖นายนาครเกิดน้อยกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
26มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิริลักษณ์หานะพันธ์กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
27มัธยมศึกษาม.๖นายนพฤทธิ์ตีวรชีวินกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
28มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรสุขประเสริฐกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรงามแก้วกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรรณวรีย์สงวนชมกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
31มัธยมศึกษาม.๖นางดวงฤดีหาญสูงเนินกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
32มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญาภัคพึ่งกิตติคุณกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
33มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเอมาโย-กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
34มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเบญจวรรณทิพย์สมบัติกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
35มัธยมศึกษาม.๓นางสาววิลาลัยตนพรมกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
36มัธยมศึกษาม.๓นายจอเลียวอ้อ-กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
37มัธยมศึกษาม.๓นางสาวลักษณภัทรมุขเมืองกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
38มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฐธิดาขำพูลกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
39มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปรารถนาจันทร์สมบูรณ์กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
40มัธยมศึกษาม.๓นายอติเทพแซ่ฉั่วกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
41มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณิชาภรณ์ไตรยะวงศ์กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
42มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกนกรัตน์แสงจันทร์กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
43มัธยมศึกษาม.๓นายปรานต์โรจน์ปกรณ์กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
44มัธยมศึกษาม.๓นายธนพลตรีถูกแบบกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
45มัธยมศึกษาม.๓นางสาวภัสสราภาครองเพชรกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
46มัธยมศึกษาม.๓นายนัทวุฒิทองเพชรกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
47มัธยมศึกษาม.๓นายอนุสรณ์เรืองพรหมกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
48มัธยมศึกษาม.๓นายบุญญานุภาพทารินทร์กศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
49มัธยมศึกษาม.๓นายพงษ์พัฒน์พรมใบกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
50มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปนัดดาฮัลกศน.เขตบางคอแหลมวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม