รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเรืองยศสุทธาราม
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๓๘๐๐๑ - วัดเรืองยศสุทธาราม
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวสมใจตั้งกิจวงศ์ไพศาลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเพชรสินทิพย์โรงเรียนวัดจันทร์นอกวัดจันทร์นอกวัดเรืองยศสุทธาราม
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภิชานันทน์นับประโคนโรงเรียนวัดจันทร์นอกวัดจันทร์นอกวัดเรืองยศสุทธาราม
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวิสราทิพย์คูนอกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิติกรณ์กันทะศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรคำภาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์วงษ์ทิพย์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวาธิกรณ์ยาจิตรศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชิดชนกยอนรัมย์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุทธิดาชาติสายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม