รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดปทุมคงคา
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๒๘๐๐๒ - โรงเรียนปทุมคงคา
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 194 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายเกื้อกูลรัตนเกื้อกูลโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
2มัธยมศึกษาม.๖นายเจษฎากรพิพิธกุลโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
3มัธยมศึกษาม.๖นายธเนศวรบุญเอนกทรัพย์โรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
4มัธยมศึกษาม.๖นายธีรภัทรณ วงศ์โรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
5มัธยมศึกษาม.๖นายปภพโรจนศิริพัฒนพลโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
6มัธยมศึกษาม.๖นายพรภวิษย์ปิติสานต์โรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
7มัธยมศึกษาม.๖นายลิขิตอุเทนโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
8มัธยมศึกษาม.๖นายวรายุทธทวีชาติโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
9มัธยมศึกษาม.๖นายศุภวิชญ์เสนีย์นนท์โรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
10มัธยมศึกษาม.๖นายสุรยศทองแท้โรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
11มัธยมศึกษาม.๕นายกรธนดวงจำปาโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
12มัธยมศึกษาม.๕นายกฤชชัยไชยาคำโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
13มัธยมศึกษาม.๕นายกฤตวัฒน์สุขกวีโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
14มัธยมศึกษาม.๕นายกฤษนัยคำแท่งโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
15มัธยมศึกษาม.๕นายก้องภพยืนยงความดีโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
16มัธยมศึกษาม.๕นายกันต์กมลบำรุงโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
17มัธยมศึกษาม.๕นายกิตติพศส่วนบุญโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
18มัธยมศึกษาม.๕นายคุณภัทรอุทรเทพโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
19มัธยมศึกษาม.๕นายคุณัชคุ้มภัยโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
20มัธยมศึกษาม.๕นายจักพรรณนาคนิยมโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
21มัธยมศึกษาม.๕นายจักรรัฐสุขสมัยโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
22มัธยมศึกษาม.๕นายเจษฎาแซ่โง้วโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
23มัธยมศึกษาม.๕นายชญานนท์จุลพลโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
24มัธยมศึกษาม.๕นายณภัทรสื่อมโนธรรมโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
25มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐพงศ์พูลทรัพย์โรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
26มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐวุฒิสิงห์ทองโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
27มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐวุฒิหอมจันทร์โรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
28มัธยมศึกษาม.๕นายทักษิณไกรษรโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
29มัธยมศึกษาม.๕นายธนโชตินิกรกุลโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
30มัธยมศึกษาม.๕นายธนบดีดำอินทร์โรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
31มัธยมศึกษาม.๕นายธนบัตรพรหมสุรินทร์โรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
32มัธยมศึกษาม.๕นายธนพลโชติชัยโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
33มัธยมศึกษาม.๕นายธนภัทรสิริประภาสุขโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
34มัธยมศึกษาม.๕นายธนิกธนนาคมนต์โรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
35มัธยมศึกษาม.๕นายนพรัตน์รักแย้มโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
36มัธยมศึกษาม.๕นายนรรัตน์ฉายทองโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
37มัธยมศึกษาม.๕นายปวีรภัทร์ทาสีโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
38มัธยมศึกษาม.๕นายปัญญาอุดเลิศโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
39มัธยมศึกษาม.๕นายพิจักษณ์โชติวานนท์โรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
40มัธยมศึกษาม.๕นายภพภวัตรเกียรติพิชัยกุลโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
41มัธยมศึกษาม.๕นายภานุวัฒน์พรหมดีโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
42มัธยมศึกษาม.๕นายภูชิตกองนาคโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
43มัธยมศึกษาม.๕นายรัฐศาสตร์สุกใสโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
44มัธยมศึกษาม.๕นายวัชระพงษ์สมสะกิจโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
45มัธยมศึกษาม.๕นายวีระพลสุขสะบายโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
46มัธยมศึกษาม.๕นายศิริชัยเป็นเสนาะโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
47มัธยมศึกษาม.๕นายศิวกรคิดขยันโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
48มัธยมศึกษาม.๕นายสราวุธยิ่งเชิดดีโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
49มัธยมศึกษาม.๕นายอุชุกรเครือแสงโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
50มัธยมศึกษาม.๔นายเจษฎากรขอนสูงเนินโรงเรียนปทุมคงคาวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคา