รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตทวีวัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๓๐๒๓ - วัดโกมุทพุทธรังสี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธีรศักดิ์คล้ายไม้ธีรปญฺโญวัดน้อยนางหงษ์วัดเทพากร
2พระณัฐกิจสรรประดิษฐ์สุจิตฺโตวัดน้อยนางหงษ์วัดเทพากร
3สามเณรชดลุงคำวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
4สามเณรสุวรรณบุญเลิศวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
5สามเณรธนภูมิดี้ปัญญาวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
6พระณัฐพงศ์สีหเทพเลขาฐานิโยวัดวิศิษฏ์บุญญาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
7สามเณรปัณณธรมณีกรรมวัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
8สามเณรอนันตชัยบุญกระสินธุ์วัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
9สามเณรกอบกาญน์เชื้อวงษ์วัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
10พระวีรเทพศาลางามฐิตธมฺโมวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
11พระสมนึกสนตาลสมจาโรวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
12พระเฉลิมพรกุลธราธเนศสิริฉนฺทธมฺโมวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
13สามเณรขวัญชัยแก้วสมนึกวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา