รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตทวีวัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๓๐๒๓ - วัดโกมุทพุทธรังสี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐกิจสรรประดิษฐ์สุจิตฺโตวัดน้อยนางหงษ์วัดเทพากร
2พระธีรศักดิ์คล้ายไม้ธีรปญฺโญวัดน้อยนางหงษ์วัดเทพากร
3สามเณรกอบกาญน์เชื้อวงษ์วัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
4สามเณรขวัญชัยแก้วสมนึกวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
5พระณัฐพงศ์สีหเทพเลขาฐานิโยวัดวิศิษฏ์บุญญาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
6สามเณรปัณณธรมณีกรรมวัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
7พระวีรเทพศาลางามฐิตธมฺโมวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
8พระสมนึกสนตาลสมจาโรวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
9สามเณรอนันตชัยบุญกระสินธุ์วัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
10พระเฉลิมพรกุลธราธเนศสิริฉนฺทธมฺโมวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
11สามเณรชดลุงคำวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
12สามเณรธนภูมิดี้ปัญญาวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
13สามเณรสุวรรณบุญเลิศวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี