รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตทวีวัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๓๐๒๓ - วัดโกมุทพุทธรังสี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐกิจสรรประดิษฐ์สุจิตฺโตวัดน้อยนางหงษ์วัดเทพากร
2พระณัฐพงศ์สีหเทพเลขาฐานิโยวัดวิศิษฏ์บุญญาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
3พระธีรศักดิ์คล้ายไม้ธีรปญฺโญวัดน้อยนางหงษ์วัดเทพากร
4พระวีรเทพศาลางามฐิตธมฺโมวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
5พระสมนึกสนตาลสมจาโรวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
6พระเฉลิมพรกุลธราธเนศสิริฉนฺทธมฺโมวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
7สามเณรกอบกาญน์เชื้อวงษ์วัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
8สามเณรขวัญชัยแก้วสมนึกวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
9สามเณรชดลุงคำวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
10สามเณรธนภูมิดี้ปัญญาวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
11สามเณรปัณณธรมณีกรรมวัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
12สามเณรสุวรรณบุญเลิศวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
13สามเณรอนันตชัยบุญกระสินธุ์วัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา