รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตทวีวัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๓๐๒๓ - วัดโกมุทพุทธรังสี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกอบกาญน์เชื้อวงษ์วัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
2สามเณรขวัญชัยแก้วสมนึกวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
3สามเณรชดลุงคำวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
4พระณัฐกิจสรรประดิษฐ์สุจิตฺโตวัดน้อยนางหงษ์วัดเทพากร
5พระณัฐพงศ์สีหเทพเลขาฐานิโยวัดวิศิษฏ์บุญญาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
6สามเณรธนภูมิดี้ปัญญาวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
7พระธีรศักดิ์คล้ายไม้ธีรปญฺโญวัดน้อยนางหงษ์วัดเทพากร
8สามเณรปัณณธรมณีกรรมวัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
9พระวีรเทพศาลางามฐิตธมฺโมวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
10พระสมนึกสนตาลสมจาโรวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
11สามเณรสุวรรณบุญเลิศวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
12สามเณรอนันตชัยบุญกระสินธุ์วัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
13พระเฉลิมพรกุลธราธเนศสิริฉนฺทธมฺโมวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา