รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตทวีวัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๓๐๒๓ - วัดโกมุทพุทธรังสี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกอบกาญน์เชื้อวงษ์วัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
2สามเณรขวัญชัยแก้วสมนึกวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
3สามเณรชดลุงคำวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
4สามเณรธนภูมิดี้ปัญญาวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
5สามเณรปัณณธรมณีกรรมวัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
6สามเณรสุวรรณบุญเลิศวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
7สามเณรอนันตชัยบุญกระสินธุ์วัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
8พระเฉลิมพรกุลธราธเนศสิริฉนฺทธมฺโมวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
9พระณัฐพงศ์สีหเทพเลขาฐานิโยวัดวิศิษฏ์บุญญาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
10พระวีรเทพศาลางามฐิตธมฺโมวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
11พระธีรศักดิ์คล้ายไม้ธีรปญฺโญวัดน้อยนางหงษ์วัดเทพากร
12พระสมนึกสนตาลสมจาโรวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
13พระณัฐกิจสรรประดิษฐ์สุจิตฺโตวัดน้อยนางหงษ์วัดเทพากร