รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 51 ถึง 62 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระนนทพัทธ์ถนอมคุ้มภทฺทนนฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
52พระบุญช่วยเหงียนอภิปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
53สามเณรทิตินันท์จันคะนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
54สามเณรชิษนุชาประทับวงศ์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
55สามเณรธนกรจงลาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
56สามเณรพนาวัฒน์สายสุนีย์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
57สามเณรรัฐโรจน์ศิรไกรพัฒนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
58สามเณรวีระพลเพชรินทร์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
59สามเณรสุรชัยเคนดีวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
60พระอภิวัฒน์สารสารินอภิวฑฺมโนวัดเพลงคณะเขตภาษีเจริญ
61พระนเรศแสงอุทัยยุตธมฺโมวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
62พระศิขณัฐมณีวรรณปิยวณฺโณวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ