รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธัชกรการรัมย์กตปญฺโญวัดใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
2พระยิ่งยศขันธมณีศรีสิริยโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
3พระใหม่คำเพ็ชรฐานวีโรวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
4สามเณรธนกรจงลาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
5สามเณรทิตินันท์จันคะนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
6พระสมชายฉ่ำคร้ามญาณวีโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
7สามเณรณัฐพลช้างเผือกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
8สามเณรอภิวัฒดวงแก้ววัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
9พระนนทพัทธ์ถนอมคุ้มภทฺทนนฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
10สามเณรปฏิพลทองคำภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
11พระปฐมพงษ์ทองมากฐิตโสภโณวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
12พระอรรถวุฒินามพันดุงอตฺถวุฑฺโฒวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
13สามเณรจอยบัวรัววัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
14สามเณรอนุสรณ์บุญเพิ่มวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
15พระมนุเชษฐ์ปกรณ์เกษตรเชษฺฐนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
16สามเณรชิษนุชาประทับวงศ์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
17พระลือชาปานนิยมผาสุกวาโสวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
18สามเณรกิตติศักดิ์ผ่องโสภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
19พระทวีศักดิ์พลเวียงธรรมฐิตวินโยวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
20สามเณรภัทรผลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
21สามเณรภัทรพลพสธรธนภัควัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
22พระบุญส่งฟานกตปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
23สามเณรปัณณวิชญ์ภรมพลวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
24พระประชาภัทรประภาธมฺมวิริโยวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
25พระศิขณัฐมณีวรรณปิยวณฺโณวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
26สามเณรอนุชิตวรรณวิจิตรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
27พระขวัญวิฑูรย์อภินนฺโทวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
28พระรัศมีศรีบุญเรืองรตฺนปุตฺโตวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
29สามเณรดุสิตศรีรารมย์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
30พระธวัชชัยศรีเย็นชยวุฑฺโฒวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
31พระเศรษฐาศิริสัมพันธ์สิริเสฏฺโฐวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
32สามเณรรัฐโรจน์ศิรไกรพัฒนาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
33สามเณรไตรภพสมใจวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
34พระคมฤทธิ์สวัสดิ์สำราญอิทฺธิคโมวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
35สามเณรพนาวัฒน์สายสุนีย์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
36พระอภิวัฒน์สารสารินอภิวฑฺมโนวัดเพลงคณะเขตภาษีเจริญ
37สามเณรธนภูมิสุขเจริญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
38พระนพดลสุวรรณพืชสุวณฺณนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
39พระสุรศักดิ์หอมสุวรรณสกฺกธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
40สามเณรพานทองอภิสิทธิ์วณิชวัดนางชีคณะเขตภาษีเจริญ
41พระเทวเดชอัศดามงคลจิรเตโชวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
42พระปิยวัตรอิ่มรักษาธมฺมรกฺขิโตวัดกำแพงคณะเขตภาษีเจริญ
43พระทินกรเกตรัศมีโรจณ์โรจฺนนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
44สามเณรสุรชัยเคนดีวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
45สามเณรจักรพงศ์เซี่ยงฉีวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
46พระอมรินทร์ธรรมดีเผือกศรีสุธมฺโมวัดนวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
47พระรังสิมันตุ์เพชรกล้าวชฺรนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
48สามเณรวีระพลเพชรินทร์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
49พระธรรม์เพิ่มสุขสุขเปโมวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
50พระเถลิงศักดิ์เรืองฤดีถิรธมฺโมวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ