รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตคลองสาน
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๑๔๐๐๑ - โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 131 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมนตรีฝางแก้วโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศิวกรเปรมเดชโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
3อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวรัศมีคำใบวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเตชพัฒน์แสงพรหมโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนโรจน์พันธิทักษ์โรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
6อุดมศึกษาอื่นๆนายชาญชัยเมฆอัมพรวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอาภากรทองชมภูโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายก้องศักดิ์สุวรรณกล่อมโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
9อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวนันทนาเปรมัษเฐียรวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิชาภพเงินดีโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนันต์ชุมจันทร์โรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
12อุดมศึกษาอื่นๆนางลาวัลย์พิริยะธนานุกูลวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศธรน้อยวัฒน์โรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสวิชญาวงศ์สง่าโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรีพิมพ์รัตน์โรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรัญญาพยุงธรรมโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปุญญพัฒน์เมืองคงโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีระภัทรแก้วพิมผาโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรินทร์คันธประเทศโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพัฒน์อนุตโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคมกิจบุญมาโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนินทร์ห่อหุ้มโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงประภาสิริขบวนงามโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรัทยาต๊ะสุโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิรชากันสีโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกชกรพลดงนอกโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญจิราอามาตมนตรีโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเบญจมาศแสงนาคโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธันวาสีวิไลโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอดิศรเปี่ยมบางบอนโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุวังป่าโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอัมรินทร์ยศสันเทียะโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมอนไทโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภวิชญ์น้อมสูงเนินโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนสิษฐ์สุขอร่ามโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติชัยสุกะลาโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวุฒินันท์ปลื้มจิตปลั่งโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตภาสอาจสามารถโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรวัฒน์แซ่ลิ้มโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัตภูมิชมภูหลงโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเตชิตรัตนอัมพาโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาคภูมิเกตุชาวนาโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนวพลทำบุญโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมีมี-โรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรีชาวิทร์ไชยเทศโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงแววดาวเลื่อมทองโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิวัฒน์ภูผิวขำโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษณะขับเสนาะโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชาดาแพงวงษ์โรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอำนาจงามศิริโรงเรียนวัดเศวตฉัตรวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน