รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนพดลเปรมปรีกิตฺติปญฺโญวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
2พระเดือน-จินตมโยวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
3พระอาน-อาสะระวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
4พระสุพงษ์เรืองสุขสุดปญฺญาธโรวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
5พระสุธรรมพรหมอินทร์เทวธมฺโมวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
6พระสิทธิชัยพ่วงพีสิริวิชโยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
7พระปี-ปญฺฏิจฺจวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
8พระธีระพัฒน์สุวรรณเพ็ชรฐานิสฺสโรวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
9พระทิพย์-เดชอินฺโตวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
10พระจีรพันธุ์ปั้นโตจีรวํโสวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
11สามเณรธีรศักดิ์บัวจันทร์วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
12สามเณรธิติวุฒินภาประดับใจวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
13สามเณรธีระพันธ์อาสาพัฒนาไพรวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
14สามเณรกิตติทัตปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
15สามเณรธนภัทรลือลั่นขวัญพนาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
16สามเณรพงศ์ศิริสุขโสภณวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
17สามเณรพัชรบดีลีจันทึกวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
18สามเณรภูสิทธิ์โพธิ์โนวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
19สามเณรฤทธิไกรนภาเรืองรองวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
20สามเณรณัฐพลข้างเคียงขุนเขาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
21สามเณรณัชพงศ์ตรวจมรรคาวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
22สามเณรอัมรินทร์มรรคผลวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
23สามเณรซอ-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา