รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรซอ-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
2พระทิพย์-เดชอินฺโตวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
3พระเดือน-จินตมโยวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
4พระอาน-อาสะระวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
5พระปี-ปญฺฏิจฺจวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
6สามเณรณัฐพลข้างเคียงขุนเขาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
7สามเณรณัชพงศ์ตรวจมรรคาวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
8สามเณรธิติวุฒินภาประดับใจวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
9สามเณรฤทธิไกรนภาเรืองรองวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
10สามเณรธีรศักดิ์บัวจันทร์วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
11สามเณรกิตติทัตปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
12พระจีรพันธุ์ปั้นโตจีรวํโสวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
13พระสุธรรมพรหมอินทร์เทวธมฺโมวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
14พระสิทธิชัยพ่วงพีสิริวิชโยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
15สามเณรอัมรินทร์มรรคผลวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
16สามเณรพัชรบดีลีจันทึกวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
17สามเณรธนภัทรลือลั่นขวัญพนาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
18สามเณรพงศ์ศิริสุขโสภณวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
19พระธีระพัฒน์สุวรรณเพ็ชรฐานิสฺสโรวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
20สามเณรธีระพันธ์อาสาพัฒนาไพรวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
21พระนพดลเปรมปรีกิตฺติปญฺโญวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
22พระสุพงษ์เรืองสุขสุดปญฺญาธโรวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
23สามเณรภูสิทธิ์โพธิ์โนวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม