รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชสิงขร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๗๐๑๕ - วัดราชสิงขร
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอภิชิดเกียรดิ์อนันด์กุลชาตวีโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
2พระสุกฤชนิลศรีปญฺญาวุโธวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
3พระพงศ์พัฒน์พรไชยศิลป์ชาตวีโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
4พระกิตติพงษ์ทองคุ้มสุภทฺโทวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
5พระสมคักดิ์รัตนวรรณวิมลธมฺมทีโปวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
6พระสุภัทรนุชเกษมปญฺญธโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
7พระปิยทัศน์พันธ์รักษ์ชาตปญฺโญวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
8พระนิพลธ์ศรีวาธีรัตน์สิริธโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
9พระวรุมต์กิจถาวรวุฒิกุลอาภากโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
10พระทูติภรศาตร์เวชฐานทินฺโนวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
11พระบัญโฮมแก้วบุตรศรีอตฺตทนฺโตวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
12พระคำไตรวงศ์สวัสดิ์ตปสีโลวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
13พระคำหล้าอ่อนดีติกฺขวโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
14สามเณรอดิศักดิ์สุนทรวัฒน์วัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
15สามเณรต้นกล้าบัวสะตาวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร