รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชสิงขร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๗๐๑๕ - วัดราชสิงขร
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติพงษ์ทองคุ้มสุภทฺโทวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
2พระคำหล้าอ่อนดีติกฺขวโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
3พระคำไตรวงศ์สวัสดิ์ตปสีโลวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
4พระทูติภรศาตร์เวชฐานทินฺโนวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
5พระนิพลธ์ศรีวาธีรัตน์สิริธโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
6พระบัญโฮมแก้วบุตรศรีอตฺตทนฺโตวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
7พระปิยทัศน์พันธ์รักษ์ชาตปญฺโญวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
8พระพงศ์พัฒน์พรไชยศิลป์ชาตวีโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
9พระวรุมต์กิจถาวรวุฒิกุลอาภากโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
10พระสมคักดิ์รัตนวรรณวิมลธมฺมทีโปวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
11พระสุกฤชนิลศรีปญฺญาวุโธวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
12พระสุภัทรนุชเกษมปญฺญธโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
13พระอภิชิดเกียรดิ์อนันด์กุลชาตวีโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
14สามเณรต้นกล้าบัวสะตาวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
15สามเณรอดิศักดิ์สุนทรวัฒน์วัดราชสิงขรวัดราชสิงขร