รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชสิงขร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๗๐๑๕ - วัดราชสิงขร
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติพงษ์ทองคุ้มสุภทฺโทวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
2พระคำหล้าอ่อนดีติกฺขวโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
3พระคำไตรวงศ์สวัสดิ์ตปสีโลวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
4สามเณรต้นกล้าบัวสะตาวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
5พระทูติภรศาตร์เวชฐานทินฺโนวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
6พระนิพลธ์ศรีวาธีรัตน์สิริธโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
7พระบัญโฮมแก้วบุตรศรีอตฺตทนฺโตวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
8พระปิยทัศน์พันธ์รักษ์ชาตปญฺโญวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
9พระพงศ์พัฒน์พรไชยศิลป์ชาตวีโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
10พระวรุมต์กิจถาวรวุฒิกุลอาภากโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
11พระสมคักดิ์รัตนวรรณวิมลธมฺมทีโปวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
12พระสุกฤชนิลศรีปญฺญาวุโธวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
13พระสุภัทรนุชเกษมปญฺญธโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
14สามเณรอดิศักดิ์สุนทรวัฒน์วัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
15พระอภิชิดเกียรดิ์อนันด์กุลชาตวีโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร