รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชสิงขร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๗๐๑๕ - วัดราชสิงขร
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรต้นกล้าบัวสะตาวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
2สามเณรอดิศักดิ์สุนทรวัฒน์วัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
3พระปิยทัศน์พันธ์รักษ์ชาตปญฺโญวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
4พระพงศ์พัฒน์พรไชยศิลป์ชาตวีโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
5พระอภิชิดเกียรดิ์อนันด์กุลชาตวีโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
6พระทูติภรศาตร์เวชฐานทินฺโนวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
7พระคำไตรวงศ์สวัสดิ์ตปสีโลวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
8พระคำหล้าอ่อนดีติกฺขวโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
9พระสมคักดิ์รัตนวรรณวิมลธมฺมทีโปวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
10พระสุภัทรนุชเกษมปญฺญธโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
11พระสุกฤชนิลศรีปญฺญาวุโธวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
12พระนิพลธ์ศรีวาธีรัตน์สิริธโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
13พระกิตติพงษ์ทองคุ้มสุภทฺโทวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
14พระบัญโฮมแก้วบุตรศรีอตฺตทนฺโตวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
15พระวรุมต์กิจถาวรวุฒิกุลอาภากโรวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร