รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดสร้อยทอง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๒๐๑๐ - วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระขวัญชัยธานีวรรณเขมโรวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
2พระภานุวัฒน์หมันสิงห์ขนฺติธมฺโมวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
3พระกิตติพิชญ์วรวงษ์กวิวํโสวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
4พระวัชรพงศ์นามชมธุวธมฺโมวัดประชาศรัทธาธรรมวัดสร้อยทอง
5พระปัญญาคุณาพันธ์กุสลจิตฺโตวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
6พระอภิชาวงษานุศิษย์ปิยสีโลวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
7สามเณรวิทวัสเฮงสวัสดิ์วัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง