รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดสร้อยทอง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๒๐๑๐ - วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปัญญาคุณาพันธ์กุสลจิตฺโตวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
2พระอภิชาวงษานุศิษย์ปิยสีโลวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
3สามเณรวิทวัสเฮงสวัสดิ์วัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
4พระภานุวัฒน์หมันสิงห์ขนฺติธมฺโมวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
5พระกิตติพิชญ์วรวงษ์กวิวํโสวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
6พระขวัญชัยธานีวรรณเขมโรวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
7พระวัชรพงศ์นามชมธุวธมฺโมวัดประชาศรัทธาธรรมวัดสร้อยทอง