รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๖๐๑๓ - วัดไตรมิตรวิทยาราม
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสุรวุฒิการสวยวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
2สามเณรวีรชนคะเณวรรณวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
3พระเปรมงามเสถียรจิรสุโภวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
4สามเณรวัฒนกรจันทยุงวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
5สามเณรสิงหาจำปาวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
6สามเณรพีรวิชญ์ชมลาวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
7สามเณรนสรารินทร์ณ สุวรรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
8สามเณรธีรพรรดิ์ทองนาควัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
9สามเณรภาณุพงศ์บุญชัยวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
10สามเณรธนกฤตบุญสุขวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
11สามเณรวีรยุทธบุตรดีวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
12สามเณรชยานันต์พรประเสริฐวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
13สามเณรธนพลมณีทองแก้ววัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
14สามเณรชัชธเชษฐ์มีโชควัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
15สามเณรนฤคมวัชเดชวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
16สามเณรพชรพลวุฒิวงค์วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
17พระนราวิชญ์ศรีบุญวงศ์จิรธมฺโมวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
18พระเทพฤทธิ์ศรีปัญญาธรรมธมฺมปาโลวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
19สามเณรณัชกรศรีสุธรรมวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
20สามเณรวรัญชิตสมศิริวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
21สามเณรณัฐพลสายแสนวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
22สามเณรพิภัทรสุทธิมูลวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
23สามเณรนพชัยสุวรรณดีวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
24สามเณรพลิศรหล้าหิบวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
25พระสมพงษ์เขียววรรณ์ฐิตวํโสวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
26พระนรมนธ์เทียมทวีสินฐิตธมฺโมวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
27สามเณรพัชรพงษ์เมืองแทนวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
28สามเณรจิรายุทธแสงสุวรรณ์วัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
29สามเณรนนทกานต์แสนสุขวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม