รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๖๐๑๓ - วัดไตรมิตรวิทยาราม
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรจิรายุทธแสงสุวรรณ์วัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
2สามเณรชยานันต์พรประเสริฐวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
3สามเณรชัชธเชษฐ์มีโชควัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
4สามเณรณัชกรศรีสุธรรมวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
5สามเณรณัฐพลสายแสนวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
6สามเณรธนกฤตบุญสุขวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
7สามเณรธนพลมณีทองแก้ววัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
8สามเณรธีรพรรดิ์ทองนาควัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
9สามเณรนนทกานต์แสนสุขวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
10สามเณรนพชัยสุวรรณดีวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
11พระนรมนธ์เทียมทวีสินฐิตธมฺโมวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
12พระนราวิชญ์ศรีบุญวงศ์จิรธมฺโมวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
13สามเณรนฤคมวัชเดชวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
14สามเณรนสรารินทร์ณ สุวรรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
15สามเณรพชรพลวุฒิวงค์วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
16สามเณรพลิศรหล้าหิบวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
17สามเณรพัชรพงษ์เมืองแทนวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
18สามเณรพิภัทรสุทธิมูลวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
19สามเณรพีรวิชญ์ชมลาวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
20สามเณรภาณุพงศ์บุญชัยวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
21สามเณรวรัญชิตสมศิริวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
22สามเณรวัฒนกรจันทยุงวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
23สามเณรวีรชนคะเณวรรณวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
24สามเณรวีรยุทธบุตรดีวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
25พระสมพงษ์เขียววรรณ์ฐิตวํโสวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
26สามเณรสิงหาจำปาวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
27สามเณรสุรวุฒิการสวยวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
28พระเทพฤทธิ์ศรีปัญญาธรรมธมฺมปาโลวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
29พระเปรมงามเสถียรจิรสุโภวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม