รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๖๐๑๓ - วัดไตรมิตรวิทยาราม
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรชยานันต์พรประเสริฐวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
2สามเณรสุรวุฒิการสวยวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
3สามเณรสิงหาจำปาวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
4สามเณรวีรยุทธบุตรดีวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
5สามเณรวีรชนคะเณวรรณวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
6สามเณรวัฒนกรจันทยุงวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
7สามเณรวรัญชิตสมศิริวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
8สามเณรภาณุพงศ์บุญชัยวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
9สามเณรพีรวิชญ์ชมลาวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
10สามเณรพิภัทรสุทธิมูลวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
11สามเณรพัชรพงษ์เมืองแทนวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
12สามเณรพลิศรหล้าหิบวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
13สามเณรพชรพลวุฒิวงค์วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
14สามเณรนสรารินทร์ณ สุวรรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
15สามเณรนฤคมวัชเดชวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
16สามเณรนพชัยสุวรรณดีวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
17สามเณรนนทกานต์แสนสุขวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
18สามเณรธีรพรรดิ์ทองนาควัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
19สามเณรธนพลมณีทองแก้ววัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
20สามเณรธนกฤตบุญสุขวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
21สามเณรณัฐพลสายแสนวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
22สามเณรณัชกรศรีสุธรรมวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
23สามเณรชัชธเชษฐ์มีโชควัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
24สามเณรจิรายุทธแสงสุวรรณ์วัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
25พระนราวิชญ์ศรีบุญวงศ์จิรธมฺโมวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
26พระเปรมงามเสถียรจิรสุโภวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
27พระนรมนธ์เทียมทวีสินฐิตธมฺโมวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
28พระสมพงษ์เขียววรรณ์ฐิตวํโสวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
29พระเทพฤทธิ์ศรีปัญญาธรรมธมฺมปาโลวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม