รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๔๐๑๒ - วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพุฒิรักษ์พุกกะณะสุตวรปญฺโญวัดมหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
2สามเณรศิวกรแก่นชัยภูมิวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
3พระนูเห๋อฮาสีลวณฺโณวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
4พระสมจิตทินเมืองฮึมสมจิตฺโตวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
5พระนฤเทพหนูจีนเส็งเตชธมฺโมวัดสระเกศวัดสระเกศ
6พระองสังฆรักษ์จักรพันธ์วสุกาญจนสิริเถี่ยนเหว่วัดสมณานัมบริหารวัดพระพิเรนทร์
7พระธนกฤตปรุงศรีปัญญาเพื๊อกหงายวัดสมณานัมบริหารวัดพระพิเรนทร์
8สามเณรอภิรักษ์พานะกิจวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
9สามเณรดณุพรสิงหาวาสน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
10สามเณรรัฐภูมิสุวรรณวัฒน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
11สามเณรธีระทิศกะโทกวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
12สามเณรอธิเทพไผกลางวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
13สามเณรภาณุวัฒน์เนียนแนบวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
14สามเณรธนากรอนุรักษ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
15สามเณรกฤษณะภูกิ่งแก้ววัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
16สามเณรศตพรยุคะลังวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
17สามเณรอภิรักษ์บุญทานันท์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
18สามเณรสมชายไกยรัตน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
19สามเณรธีรพลจันทริสาวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
20สามเณรศิวนาดทองฤทธิ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
21สามเณรกษีระเรืองแสนวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
22สามเณรจารุวัฒน์ ​น้อย​จัน​วงษ์​วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
23สามเณรกฤตภัคนิลจำปาวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
24สามเณรภัทรพลธงศรีวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
25สามเณรจารุเดชหนูคงวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
26สามเณรรัชชานนท์แก้วคำจันทร์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
27สามเณรธงชัยพุ่มก้องวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
28สามเณรณัฐภูมิภูฆังวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
29สามเณรชนม์สวัสดิ์ศุภธราวัฒน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
30สามเณรธีดนัยนาคศรีวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
31สามเณรคเณศบุญไทรวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
32สามเณรชัยยุทธศุกประเสริฐวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
33สามเณรพายัพอุตส่าห์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
34สามเณรภาณุพงศ์ธนปรีชานนท์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
35สามเณรนวัชน้ำนวลวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
36สามเณรธนดลจันภูทัตวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
37สามเณรวรโชติใคร่ครวญวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
38สามเณรวรนนบุญชุ่มวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
39สามเณรณัฐภัทรทรงทันวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
40สามเณรอัครชัยมุ่งสวัสดิ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
41สามเณรอชิรวิทย์รื่นเจริญวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
42พระองปลัดธรรมปัญญาธิวัตรรักเจริญสกุลคั้นเตื่องวัดโลกานุเคราะห์วัดพระพิเรนทร์
43สามเณรกฤษพชรพุฒิวิริยโรจน์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
44สามเณรคำลูแสนดีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
45สามเณรชัยชนะใจบุญวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
46สามเณรชัยมงคลนันทะเสนาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
47สามเณรณัฐวุฒิประเทืองชัยศรีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
48สามเณรธนวัฒน์ภักดีโชติวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
49สามเณรธันวาพยัคฆาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
50สามเณรธีระภัทร์เทียกมาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์