รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๔๐๑๒ - วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพุฒิรักษ์พุกกะณะสุตวรปญฺโญวัดมหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
2สามเณรศิวนาดทองฤทธิ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
3สามเณรภัทรพลธงศรีวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
4สามเณรภาณุพงศ์ธนปรีชานนท์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
5สามเณรภาณุวัฒน์เนียนแนบวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
6สามเณรรัชชานนท์แก้วคำจันทร์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
7สามเณรรัฐภูมิสุวรรณวัฒน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
8สามเณรวชิราวุธขันสีทาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
9สามเณรวรนนบุญชุ่มวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
10สามเณรวรวุฒิพวงศรีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
11สามเณรวรโชติใคร่ครวญวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
12สามเณรวศินสุปัญญะบุตรวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
13สามเณรวิศัลยพงษ์ปุยทองวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
14สามเณรศตพรยุคะลังวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
15สามเณรศักดิ์สิทธิ์ผลวิสุทธิ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
16สามเณรศิวกรแก่นชัยภูมิวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
17สามเณรพายัพอุตส่าห์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
18พระสมจิตทินเมืองฮึมสมจิตฺโตวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
19สามเณรสมชายไกยรัตน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
20สามเณรสิริศักดิ์ภัทรภานุวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
21สามเณรสุขตาแก้ววัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
22พระองปลัดธรรมปัญญาธิวัตรรักเจริญสกุลคั้นเตื่องวัดโลกานุเคราะห์วัดพระพิเรนทร์
23พระองสังฆรักษ์จักรพันธ์วสุกาญจนสิริเถี่ยนเหว่วัดสมณานัมบริหารวัดพระพิเรนทร์
24สามเณรอชิรวิทย์รื่นเจริญวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
25สามเณรอธิเทพไผกลางวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
26สามเณรอภิรักษ์บุญทานันท์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
27สามเณรอภิรักษ์พานะกิจวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
28สามเณรอัครชัยมุ่งสวัสดิ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
29สามเณรอิทธิพลศรีอ่อนวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
30สามเณรเพชรจุฑาเรียมสันเทียะวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
31สามเณรเศกสิทธิ์ผลวิสุทธิ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
32สามเณรดณุพรสิงหาวาสน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
33สามเณรกฤษณะภูกิ่งแก้ววัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
34สามเณรกฤษพชรพุฒิวิริยโรจน์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
35สามเณรกษีระเรืองแสนวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
36สามเณรคำลูแสนดีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
37สามเณรคเณศบุญไทรวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
38สามเณรจารุวัฒน์ ​น้อย​จัน​วงษ์​วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
39สามเณรจารุเดชหนูคงวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
40สามเณรชนม์สวัสดิ์ศุภธราวัฒน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
41สามเณรชัยชนะใจบุญวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
42สามเณรชัยมงคลนันทะเสนาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
43สามเณรชัยยุทธศุกประเสริฐวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
44สามเณรณัฐภัทรทรงทันวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
45สามเณรณัฐภูมิภูฆังวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
46สามเณรณัฐวุฒิประเทืองชัยศรีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
47สามเณรกฤตภัคนิลจำปาวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
48สามเณรธงชัยพุ่มก้องวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
49พระธนกฤตปรุงศรีปัญญาเพื๊อกหงายวัดสมณานัมบริหารวัดพระพิเรนทร์
50สามเณรธนดลจันภูทัตวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์