รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๔๐๑๒ - วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพุฒิรักษ์พุกกะณะสุตวรปญฺโญวัดมหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
2พระธนกฤตปรุงศรีปัญญาเพื๊อกหงายวัดสมณานัมบริหารวัดพระพิเรนทร์
3พระนูเห๋อฮาสีลวณฺโณวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
4พระนฤเทพหนูจีนเส็งเตชธมฺโมวัดสระเกศวัดสระเกศ
5พระสมจิตทินเมืองฮึมสมจิตฺโตวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
6พระองสังฆรักษ์จักรพันธ์วสุกาญจนสิริเถี่ยนเหว่วัดสมณานัมบริหารวัดพระพิเรนทร์
7พระองปลัดธรรมปัญญาธิวัตรรักเจริญสกุลคั้นเตื่องวัดโลกานุเคราะห์วัดพระพิเรนทร์
8สามเณรศตพรยุคะลังวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
9สามเณรศิวกรแก่นชัยภูมิวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
10สามเณรวิศัลยพงษ์ปุยทองวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
11สามเณรวศินสุปัญญะบุตรวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
12สามเณรวรโชติใคร่ครวญวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
13สามเณรวรวุฒิพวงศรีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
14สามเณรวรนนบุญชุ่มวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
15สามเณรวชิราวุธขันสีทาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
16สามเณรรัฐภูมิสุวรรณวัฒน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
17สามเณรรัชชานนท์แก้วคำจันทร์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
18สามเณรภาณุวัฒน์เนียนแนบวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
19สามเณรภาณุพงศ์ธนปรีชานนท์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
20สามเณรศักดิ์สิทธิ์ผลวิสุทธิ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
21สามเณรพายัพอุตส่าห์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
22สามเณรศิวนาดทองฤทธิ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
23สามเณรสมชายไกยรัตน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
24สามเณรสิริศักดิ์ภัทรภานุวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
25สามเณรสุขตาแก้ววัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
26สามเณรอชิรวิทย์รื่นเจริญวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
27สามเณรอธิเทพไผกลางวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
28สามเณรอภิรักษ์บุญทานันท์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
29สามเณรอภิรักษ์พานะกิจวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
30สามเณรอัครชัยมุ่งสวัสดิ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
31สามเณรอิทธิพลศรีอ่อนวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
32สามเณรเพชรจุฑาเรียมสันเทียะวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
33สามเณรเศกสิทธิ์ผลวิสุทธิ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
34สามเณรณัฐวุฒิประเทืองชัยศรีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
35สามเณรกฤษณะภูกิ่งแก้ววัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
36สามเณรกฤษพชรพุฒิวิริยโรจน์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
37สามเณรกษีระเรืองแสนวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
38สามเณรคำลูแสนดีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
39สามเณรคเณศบุญไทรวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
40สามเณรจารุวัฒน์ ​น้อย​จัน​วงษ์​วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
41สามเณรจารุเดชหนูคงวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
42สามเณรชนม์สวัสดิ์ศุภธราวัฒน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
43สามเณรชัยชนะใจบุญวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
44สามเณรชัยมงคลนันทะเสนาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
45สามเณรชัยยุทธศุกประเสริฐวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
46สามเณรณัฐภัทรทรงทันวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
47สามเณรณัฐภูมิภูฆังวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
48สามเณรภัทรพลธงศรีวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
49สามเณรดณุพรสิงหาวาสน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
50สามเณรธงชัยพุ่มก้องวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์