รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๔๐๑๒ - วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวชิราวุธขันสีทาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
2สามเณรธีรพลจันทริสาวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
3สามเณรธนดลจันภูทัตวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
4สามเณรสุขตาแก้ววัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
5สามเณรณัฐภัทรทรงทันวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
6สามเณรศิวนาดทองฤทธิ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
7พระสมจิตทินเมืองฮึมสมจิตฺโตวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
8สามเณรธีระทิศกะโทกวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
9สามเณรภัทรพลธงศรีวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
10สามเณรภาณุพงศ์ธนปรีชานนท์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
11สามเณรชัยมงคลนันทะเสนาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
12สามเณรธีดนัยนาคศรีวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
13สามเณรกฤตภัคนิลจำปาวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
14สามเณรจารุวัฒน์ ​น้อย​จัน​วงษ์​วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
15สามเณรนวัชน้ำนวลวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
16สามเณรวรนนบุญชุ่มวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
17สามเณรอภิรักษ์บุญทานันท์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
18สามเณรคเณศบุญไทรวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
19สามเณรณัฐวุฒิประเทืองชัยศรีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
20พระธนกฤตปรุงศรีปัญญาเพื๊อกหงายวัดสมณานัมบริหารวัดพระพิเรนทร์
21สามเณรวิศัลยพงษ์ปุยทองวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
22สามเณรศักดิ์สิทธิ์ผลวิสุทธิ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
23สามเณรเศกสิทธิ์ผลวิสุทธิ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
24สามเณรธันวาพยัคฆาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
25สามเณรวรวุฒิพวงศรีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
26สามเณรอภิรักษ์พานะกิจวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
27พระพุฒิรักษ์พุกกะณะสุตวรปญฺโญวัดมหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
28สามเณรกฤษพชรพุฒิวิริยโรจน์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
29สามเณรธงชัยพุ่มก้องวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
30สามเณรธนวัฒน์ภักดีโชติวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
31สามเณรสิริศักดิ์ภัทรภานุวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
32สามเณรกฤษณะภูกิ่งแก้ววัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
33สามเณรณัฐภูมิภูฆังวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
34สามเณรอัครชัยมุ่งสวัสดิ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
35สามเณรศตพรยุคะลังวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
36พระองปลัดธรรมปัญญาธิวัตรรักเจริญสกุลคั้นเตื่องวัดโลกานุเคราะห์วัดพระพิเรนทร์
37สามเณรอชิรวิทย์รื่นเจริญวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
38พระองสังฆรักษ์จักรพันธ์วสุกาญจนสิริเถี่ยนเหว่วัดสมณานัมบริหารวัดพระพิเรนทร์
39สามเณรอิทธิพลศรีอ่อนวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
40สามเณรชัยยุทธศุกประเสริฐวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
41สามเณรชนม์สวัสดิ์ศุภธราวัฒน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
42สามเณรดณุพรสิงหาวาสน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
43สามเณรวศินสุปัญญะบุตรวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
44สามเณรรัฐภูมิสุวรรณวัฒน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
45สามเณรจารุเดชหนูคงวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
46พระนฤเทพหนูจีนเส็งเตชธมฺโมวัดสระเกศวัดสระเกศ
47สามเณรนันทกรหัสดินทร ณ อยุธยาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
48สามเณรธนากรอนุรักษ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
49สามเณรพายัพอุตส่าห์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
50พระนูเห๋อฮาสีลวณฺโณวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์