รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๔๐๑๒ - วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤตภัคนิลจำปาวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
2สามเณรกฤษณะภูกิ่งแก้ววัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
3สามเณรกฤษพชรพุฒิวิริยโรจน์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
4สามเณรกษีระเรืองแสนวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
5สามเณรคำลูแสนดีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
6สามเณรคเณศบุญไทรวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
7สามเณรจารุวัฒน์ ​น้อย​จัน​วงษ์​วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
8สามเณรจารุเดชหนูคงวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
9สามเณรชนม์สวัสดิ์ศุภธราวัฒน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
10สามเณรชัยชนะใจบุญวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
11สามเณรชัยมงคลนันทะเสนาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
12สามเณรชัยยุทธศุกประเสริฐวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
13สามเณรณัฐภัทรทรงทันวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
14สามเณรณัฐภูมิภูฆังวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
15สามเณรณัฐวุฒิประเทืองชัยศรีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
16สามเณรดณุพรสิงหาวาสน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
17สามเณรธงชัยพุ่มก้องวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
18พระธนกฤตปรุงศรีปัญญาเพื๊อกหงายวัดสมณานัมบริหารวัดพระพิเรนทร์
19สามเณรธนดลจันภูทัตวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
20สามเณรธนวัฒน์ภักดีโชติวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
21สามเณรธนากรอนุรักษ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
22สามเณรธันวาพยัคฆาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
23สามเณรธีดนัยนาคศรีวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
24สามเณรธีรพลจันทริสาวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
25สามเณรธีระทิศกะโทกวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
26สามเณรธีระภัทร์เทียกมาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
27พระนฤเทพหนูจีนเส็งเตชธมฺโมวัดสระเกศวัดสระเกศ
28สามเณรนวัชน้ำนวลวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
29สามเณรนันทกรหัสดินทร ณ อยุธยาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
30พระนูเห๋อฮาสีลวณฺโณวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
31สามเณรพายัพอุตส่าห์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
32พระพุฒิรักษ์พุกกะณะสุตวรปญฺโญวัดมหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
33สามเณรภัทรพลธงศรีวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
34สามเณรภาณุพงศ์ธนปรีชานนท์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
35สามเณรภาณุวัฒน์เนียนแนบวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
36สามเณรรัชชานนท์แก้วคำจันทร์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
37สามเณรรัฐภูมิสุวรรณวัฒน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
38สามเณรวชิราวุธขันสีทาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
39สามเณรวรนนบุญชุ่มวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
40สามเณรวรวุฒิพวงศรีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
41สามเณรวรโชติใคร่ครวญวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
42สามเณรวศินสุปัญญะบุตรวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
43สามเณรวิศัลยพงษ์ปุยทองวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
44สามเณรศตพรยุคะลังวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
45สามเณรศักดิ์สิทธิ์ผลวิสุทธิ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
46สามเณรศิวกรแก่นชัยภูมิวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
47สามเณรศิวนาดทองฤทธิ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
48พระสมจิตทินเมืองฮึมสมจิตฺโตวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
49สามเณรสมชายไกยรัตน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
50สามเณรสิริศักดิ์ภัทรภานุวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์