รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๔๐๑๒ - วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรศิวกรแก่นชัยภูมิวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
2พระนูเห๋อฮาสีลวณฺโณวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
3พระสมจิตทินเมืองฮึมสมจิตฺโตวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
4สามเณรอภิรักษ์พานะกิจวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
5สามเณรดณุพรสิงหาวาสน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
6สามเณรรัฐภูมิสุวรรณวัฒน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
7สามเณรธีระทิศกะโทกวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
8สามเณรอธิเทพไผกลางวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
9สามเณรภาณุวัฒน์เนียนแนบวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
10สามเณรธนากรอนุรักษ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
11สามเณรกฤษณะภูกิ่งแก้ววัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
12สามเณรศตพรยุคะลังวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
13สามเณรอภิรักษ์บุญทานันท์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
14สามเณรสมชายไกยรัตน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
15สามเณรธีรพลจันทริสาวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
16สามเณรศิวนาดทองฤทธิ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
17สามเณรกษีระเรืองแสนวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
18สามเณรจารุวัฒน์ ​น้อย​จัน​วงษ์​วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
19สามเณรกฤตภัคนิลจำปาวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
20สามเณรภัทรพลธงศรีวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
21สามเณรจารุเดชหนูคงวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
22สามเณรรัชชานนท์แก้วคำจันทร์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
23สามเณรธงชัยพุ่มก้องวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
24สามเณรณัฐภูมิภูฆังวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
25สามเณรชนม์สวัสดิ์ศุภธราวัฒน์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
26สามเณรธีดนัยนาคศรีวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
27สามเณรคเณศบุญไทรวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
28สามเณรชัยยุทธศุกประเสริฐวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
29สามเณรพายัพอุตส่าห์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
30สามเณรภาณุพงศ์ธนปรีชานนท์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
31สามเณรนวัชน้ำนวลวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
32สามเณรธนดลจันภูทัตวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
33สามเณรวรโชติใคร่ครวญวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
34สามเณรวรนนบุญชุ่มวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
35สามเณรณัฐภัทรทรงทันวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
36สามเณรอัครชัยมุ่งสวัสดิ์วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
37สามเณรอชิรวิทย์รื่นเจริญวัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
38สามเณรกฤษพชรพุฒิวิริยโรจน์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
39สามเณรคำลูแสนดีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
40สามเณรชัยชนะใจบุญวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
41สามเณรชัยมงคลนันทะเสนาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
42สามเณรณัฐวุฒิประเทืองชัยศรีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
43สามเณรธนวัฒน์ภักดีโชติวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
44สามเณรธันวาพยัคฆาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
45สามเณรธีระภัทร์เทียกมาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
46สามเณรนันทกรหัสดินทร ณ อยุธยาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
47สามเณรเพชรจุฑาเรียมสันเทียะวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
48สามเณรวชิราวุธขันสีทาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
49สามเณรวรวุฒิพวงศรีวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
50สามเณรวศินสุปัญญะบุตรวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์