รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดสามพระยา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๓๐๐๘ - วัดสามพระยา
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกันตพัฒน์ทีปญฺญาวุฑฺโฒวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
2พระภูเบศร์เหมาะมีโชคจนฺทโสภโณวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
3สามเณรฉัตรชัยกล่ำสามเรือนวัดทองวัดภคินีนาถ
4สามเณรบัณฑิตจันทร์วัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
5สามเณรพีรวิชญ์ลากุลเพียวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
6สามเณรภัทรชนนธนาคุณวัดทองวัดภคินีนาถ
7สามเณรภานุมาสเหล่าเคนวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
8สามเณรรัชพลครบปรัชญาวัดทองวัดภคินีนาถ
9สามเณรวัฒณะกรองกรุดวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
10พระใบฎีกาณัฐวัตรม่วงปานกนฺตสีโลวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา