รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดสามพระยา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๓๐๐๘ - วัดสามพระยา
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวัฒณะกรองกรุดวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
2สามเณรฉัตรชัยกล่ำสามเรือนวัดทองวัดภคินีนาถ
3สามเณรรัชพลครบปรัชญาวัดทองวัดภคินีนาถ
4สามเณรบัณฑิตจันทร์วัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
5พระกันตพัฒน์ทีปญฺญาวุฑฺโฒวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
6สามเณรภัทรชนนธนาคุณวัดทองวัดภคินีนาถ
7พระใบฎีกาณัฐวัตรม่วงปานกนฺตสีโลวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
8สามเณรพีรวิชญ์ลากุลเพียวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
9พระภูเบศร์เหมาะมีโชคจนฺทโสภโณวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
10สามเณรภานุมาสเหล่าเคนวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ