รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดสามพระยา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๓๐๐๘ - วัดสามพระยา
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรฉัตรชัยกล่ำสามเรือนวัดทองวัดภคินีนาถ
2สามเณรบัณฑิตจันทร์วัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
3สามเณรพีรวิชญ์ลากุลเพียวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
4สามเณรภัทรชนนธนาคุณวัดทองวัดภคินีนาถ
5สามเณรภานุมาสเหล่าเคนวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
6สามเณรรัชพลครบปรัชญาวัดทองวัดภคินีนาถ
7สามเณรวัฒณะกรองกรุดวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
8พระใบฎีกาณัฐวัตรม่วงปานกนฺตสีโลวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
9พระภูเบศร์เหมาะมีโชคจนฺทโสภโณวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
10พระกันตพัฒน์ทีปญฺญาวุฑฺโฒวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา