รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดสามพระยา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๓๐๐๘ - วัดสามพระยา
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกันตพัฒน์ทีปญฺญาวุฑฺโฒวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
2พระภูเบศร์เหมาะมีโชคจนฺทโสภโณวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
3พระใบฎีกาณัฐวัตรม่วงปานกนฺตสีโลวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
4สามเณรฉัตรชัยกล่ำสามเรือนวัดทองวัดภคินีนาถ
5สามเณรบัณฑิตจันทร์วัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
6สามเณรพีรวิชญ์ลากุลเพียวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
7สามเณรภัทรชนนธนาคุณวัดทองวัดภคินีนาถ
8สามเณรภานุมาสเหล่าเคนวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
9สามเณรรัชพลครบปรัชญาวัดทองวัดภคินีนาถ
10สามเณรวัฒณะกรองกรุดวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ