รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดสามพระยา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๓๐๐๘ - วัดสามพระยา
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระใบฎีกาณัฐวัตรม่วงปานกนฺตสีโลวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
2พระกันตพัฒน์ทีปญฺญาวุฑฺโฒวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
3พระภูเบศร์เหมาะมีโชคจนฺทโสภโณวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
4สามเณรบัณฑิตจันทร์วัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
5สามเณรภานุมาสเหล่าเคนวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
6สามเณรพีรวิชญ์ลากุลเพียวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
7สามเณรวัฒณะกรองกรุดวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
8สามเณรฉัตรชัยกล่ำสามเรือนวัดทองวัดภคินีนาถ
9สามเณรภัทรชนนธนาคุณวัดทองวัดภคินีนาถ
10สามเณรรัชพลครบปรัชญาวัดทองวัดภคินีนาถ