รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีระกิตติ์วนิชวิทย์วีรกิตฺติโกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
2พระณัฐพลนิจจะรักษ์กิตฺติโสภโณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
3พระธนพนธ์แพทย์เพียรกุสลจิตฺโตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4พระธนพลพิชิตมงคลชัยคุณสมฺปนฺโนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
5พระจิรยุสวัชรกาฬโชติปญฺโญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
6สามเณรรุ่งรดิศสีเกี๋ยงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
7สามเณรอติพลมิ่งจันทน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
8สามเณรณัฐพลพรมพินิจวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
9สามเณรพัชรพลไทยต้นเชือกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
10สามเณรพีระพลพูนขวัญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
11สามเณรมานะโชคศรีรัตน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
12สามเณรฐปนนันท์อธิกโภไคยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
13สามเณรอดิรุจแซ่กือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
14สามเณรสินรกาประจำพรรควัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
15พระพชรวิสุทธิแสงกลฺยาโณวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
16พระชานนภูววีรานนท์อิทฺธิวีโรวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม