รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรยุสวัชรกาฬโชติปญฺโญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
2สามเณรฐปนนันท์อธิกโภไคยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
3พระณัฐพลนิจจะรักษ์กิตฺติโสภโณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4สามเณรณัฐพลพรมพินิจวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
5พระธนพนธ์แพทย์เพียรกุสลจิตฺโตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
6พระธนพลพิชิตมงคลชัยคุณสมฺปนฺโนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
7สามเณรพัชรพลไทยต้นเชือกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
8สามเณรพีระพลพูนขวัญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
9สามเณรมานะโชคศรีรัตน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
10สามเณรรุ่งรดิศสีเกี๋ยงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
11พระวีระกิตติ์วนิชวิทย์วีรกิตฺติโกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
12สามเณรสินรกาประจำพรรควัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
13สามเณรอดิรุจแซ่กือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
14สามเณรอติพลมิ่งจันทน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
15พระชานนภูววีรานนท์อิทฺธิวีโรวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
16พระพชรวิสุทธิแสงกลฺยาโณวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม