รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐพลนิจจะรักษ์กิตฺติโสภโณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
2สามเณรสินรกาประจำพรรควัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
3สามเณรณัฐพลพรมพินิจวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4พระธนพลพิชิตมงคลชัยคุณสมฺปนฺโนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
5สามเณรพีระพลพูนขวัญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
6พระชานนภูววีรานนท์อิทฺธิวีโรวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
7สามเณรอติพลมิ่งจันทน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
8พระวีระกิตติ์วนิชวิทย์วีรกิตฺติโกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
9พระจิรยุสวัชรกาฬโชติปญฺโญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
10พระพชรวิสุทธิแสงกลฺยาโณวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
11สามเณรรุ่งรดิศสีเกี๋ยงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
12สามเณรฐปนนันท์อธิกโภไคยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
13สามเณรอดิรุจแซ่กือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
14พระธนพนธ์แพทย์เพียรกุสลจิตฺโตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
15สามเณรมานะโชคศรีรัตน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
16สามเณรพัชรพลไทยต้นเชือกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน