รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดธาตุทอง
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๑๑๐๐๑ - วัดธาตุทอง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 233 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกรัตน์เที่ยงทัศน์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฤทัยทิพย์สุดสังข์โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญารัตน์ใจแน่นโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพิชชาเครือวัลย์โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญาวีร์อินอ่อนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันยธรณ์เทศประทีปโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกุลนัฐคำอินตาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิชญาเรืองวงศ์โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจันทร์จิราศรีสุขโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมย์ลดามะสันเทียะโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชฎาพรแสนซุ้งโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนารีรัตน์ภูกองชนะโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมธุรดาวีระพันธ์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัฐฉรามงคลโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสรชนกเดชนาลีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจรรยพรโพธิ์สระคูโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุดารัตน์เพ็งแจ่มโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงช่อลดาจันดาสงค์โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
19มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกัญญารัตน์เกิดประดิษฐ์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรณิกาอัศวนนท์โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
21มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจิราภรณ์โตผาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกรณ์ธัญญาหารโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
23มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจุฑารัตน์คำคนซื่อโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิพลแก้วศิลาโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
25มัธยมศึกษาม.๕นายเจษฎาชื่นทวีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุรภา-โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชลธิชาศิริเทพโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปณิดาอาการโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
29มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐดากรเหล่าเรืองโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลิตาเครือสวัสด์โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
31มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัฐภัทรรื่นโกสุมโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
32มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐวุฒิแสวงมีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
33มัธยมศึกษาม.๕นายดอลเปาเดลสุนารีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
34มัธยมศึกษาม.๕นายตะวันแหวนเงินโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
35มัธยมศึกษาม.๕นายนฤเบศไกรเลิศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนวพรบ่อสุขโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปนัดดาสุรชัยเจริญโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
38มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปภัสสรจันทร์เติบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
39มัธยมศึกษาม.๕นางสาวประวันยุภาศรีแก้วแดงโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปวีณ์สุดาศรีแก้วแดงโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
41มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปาริณีย์แก่นท้าวโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
42มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพนิตพิชาแอบไพรบรรพตโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
43มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเพ็ญนภาชูเนตรโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
44มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเพ็ญประไพแดงค้ำคุณโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
45มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรุ่งทิวาบุญเกรียวโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
46มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรุ้งรวีดีสุดโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
47มัธยมศึกษาม.๕นางสาววชิราภรณ์อ่อนจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
48มัธยมศึกษาม.๕นางสาววนิดาคันธมาลาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
49มัธยมศึกษาม.๕นางสาววริศราแสนพินิจโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
50มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศุทธาวีร์อินธนูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง