รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดธาตุทอง
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๑๑๐๐๑ - วัดธาตุทอง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 453 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทวีโชคชาญชาครวิทย์โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
2มัธยมศึกษาม.๖นายกฤตณัฐวัฒนจาวเรืองโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวัตรสุขหนาโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญารัตน์อัครจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุดที่รักสิทธิชัยโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกาญจนาแจ้งสว่างโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
7มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติศักดิ์ศิริบูรณะเกียรติโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรวิชญ์โสรยาโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
9มัธยมศึกษาม.๖นายคณิศรคำอ้ายโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรัชปานมาศโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวคีตภัทรพินเขียวโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรจรินทร์คำหล่อโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจันจิราชัยสารโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรณิษาจำปีโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
15มัธยมศึกษาม.๖นายชัยวัฒน์เทียมทะนงโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุธิดากลับกลางโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชกรประเสริฐเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
18มัธยมศึกษาม.๖นายชัยวัตรมีหลงโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัตน์นรีนามัยโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาวดวงกมลสตังดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบวรรัตน์อภัยโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
22มัธยมศึกษาม.๖นายทวีศักดิ์แก้วสมโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลสุโพธิ์โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
24มัธยมศึกษาม.๖นายธนกรบุญมาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรชัชไกรศรีโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
26มัธยมศึกษาม.๖นายธนกรอินทร์ผิวโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชานันท์ทราจารวัตรโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
28มัธยมศึกษาม.๖นายธนภัทรเทียมสิงห์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธนิดาปั้นวงศ์รอดโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรตาอยู่สวัสดิ์โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงหทัยกาญจน์อินทวงษาโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
32มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธัญสุดาดีสันเทียะโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
33มัธยมศึกษาม.๖นายธาวินสายสินธุ์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรติมา-โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฐวีบุญเรืองทิพย์โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
36มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนภาพรหมายขุนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกธวัชพ่วงตระกูลโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
38มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนริศราเกิดมีวงศ์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทวีชัยชาญชาครวิทย์โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
40มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนัฐฐาพรภูพลผันโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
41มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนันทิดาภารสมบูรณ์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์ณิชายังพลอยเจริญโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาภาพวงจิตร์โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
44มัธยมศึกษาม.๖นายปรัชญาเจริญจิตรโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐาณวัฒน์พิธุพันธ์โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
46มัธยมศึกษาม.๖นายปัณณพัฒน์วีรเมธาพันธ์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
47มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปิยะฉัตรศรีนวนจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐกานต์กิจนิเทศโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
49มัธยมศึกษาม.๖นายพงศกรแซ่เฮียบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรเดชกุนากุลโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด)วัดธาตุทองวัดธาตุทอง