รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตบางบอน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๔๐๓๓ - วัดบางบอน
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประสาททองสืบศรีฐานวโรวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
2พระรณวิตน้อยเสวกอภิปุณฺโณวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
3พระภูริวัตน์ทองยอดภทฺทวโรวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
4พระวิสูตรเผือกรักษาปวโรวัดพรหมรังษีคณะเขตบางบอน
5พระสตชารองอำมาตย์เตชวณฺโญวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
6พระนคเรศตั้งศักดิ์สุพรรณวรธมฺโมวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
7พระภัทรพลนิลบุญกิตฺติปาโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
8พระวิริยะเถื่อนสว่างฐานกโรวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
9พระก้องภพซุยประสารปสาโทวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
10พระเจษฎาวุธเปียขาวรกฺขิตสีโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
11พระภูริพัทธฒ์จันทร์บริบูรณ์จิตฺตปาโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
12พระภูมิภวินทร์จันทร์บริบูรณ์จิตฺตทโมวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
13พระจิรวัฒน์อ่ำชวาอติเมโธวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
14สามเณรณาศิสเหล็งโป้-วัดบางบอนคณะเขตบางบอน
15พระพิเชฐษจันทร์ประเสริฐทนฺตเสฏโฐวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
16สามเณรวีรภาพดอกม่วง-วัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน