รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตบางบอน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๔๐๓๓ - วัดบางบอน
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระก้องภพซุยประสารปสาโทวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
2พระจิรวัฒน์อ่ำชวาอติเมโธวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
3สามเณรณาศิสเหล็งโป้-วัดบางบอนคณะเขตบางบอน
4พระนคเรศตั้งศักดิ์สุพรรณวรธมฺโมวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
5พระประสาททองสืบศรีฐานวโรวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
6พระพิเชฐษจันทร์ประเสริฐทนฺตเสฏโฐวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
7พระภัทรพลนิลบุญกิตฺติปาโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
8พระภูมิภวินทร์จันทร์บริบูรณ์จิตฺตทโมวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
9พระภูริพัทธฒ์จันทร์บริบูรณ์จิตฺตปาโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
10พระภูริวัตน์ทองยอดภทฺทวโรวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
11พระรณวิตน้อยเสวกอภิปุณฺโณวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
12พระวิริยะเถื่อนสว่างฐานกโรวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
13พระวิสูตรเผือกรักษาปวโรวัดพรหมรังษีคณะเขตบางบอน
14สามเณรวีรภาพดอกม่วง-วัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
15พระสตชารองอำมาตย์เตชวณฺโญวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
16พระเจษฎาวุธเปียขาวรกฺขิตสีโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน