รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตบางบอน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๔๐๓๓ - วัดบางบอน
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระก้องภพซุยประสารปสาโทวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
2พระจิรวัฒน์อ่ำชวาอติเมโธวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
3พระนคเรศตั้งศักดิ์สุพรรณวรธมฺโมวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
4พระประสาททองสืบศรีฐานวโรวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
5พระพิเชฐษจันทร์ประเสริฐทนฺตเสฏโฐวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
6พระภัทรพลนิลบุญกิตฺติปาโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
7พระภูมิภวินทร์จันทร์บริบูรณ์จิตฺตทโมวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
8พระภูริพัทธฒ์จันทร์บริบูรณ์จิตฺตปาโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
9พระภูริวัตน์ทองยอดภทฺทวโรวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
10พระรณวิตน้อยเสวกอภิปุณฺโณวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
11พระวิริยะเถื่อนสว่างฐานกโรวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
12พระวิสูตรเผือกรักษาปวโรวัดพรหมรังษีคณะเขตบางบอน
13พระสตชารองอำมาตย์เตชวณฺโญวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
14พระเจษฎาวุธเปียขาวรกฺขิตสีโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
15สามเณรณาศิสเหล็งโป้-วัดบางบอนคณะเขตบางบอน
16สามเณรวีรภาพดอกม่วง-วัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน