รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตบางบอน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๔๐๓๓ - วัดบางบอน
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณาศิสเหล็งโป้-วัดบางบอนคณะเขตบางบอน
2สามเณรวีรภาพดอกม่วง-วัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
3พระภัทรพลนิลบุญกิตฺติปาโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
4พระภูมิภวินทร์จันทร์บริบูรณ์จิตฺตทโมวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
5พระภูริพัทธฒ์จันทร์บริบูรณ์จิตฺตปาโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
6พระวิริยะเถื่อนสว่างฐานกโรวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
7พระประสาททองสืบศรีฐานวโรวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
8พระพิเชฐษจันทร์ประเสริฐทนฺตเสฏโฐวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
9พระวิสูตรเผือกรักษาปวโรวัดพรหมรังษีคณะเขตบางบอน
10พระก้องภพซุยประสารปสาโทวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
11พระภูริวัตน์ทองยอดภทฺทวโรวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
12พระเจษฎาวุธเปียขาวรกฺขิตสีโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
13พระนคเรศตั้งศักดิ์สุพรรณวรธมฺโมวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
14พระจิรวัฒน์อ่ำชวาอติเมโธวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
15พระรณวิตน้อยเสวกอภิปุณฺโณวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
16พระสตชารองอำมาตย์เตชวณฺโญวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน