รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตบางบอน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๔๐๓๓ - วัดบางบอน
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณาศิสเหล็งโป้-วัดบางบอนคณะเขตบางบอน
2พระวิสูตรเผือกรักษาปวโรวัดพรหมรังษีคณะเขตบางบอน
3พระเจษฎาวุธเปียขาวรกฺขิตสีโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
4พระวิริยะเถื่อนสว่างฐานกโรวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
5พระจิรวัฒน์อ่ำชวาอติเมโธวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
6พระประสาททองสืบศรีฐานวโรวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
7พระสตชารองอำมาตย์เตชวณฺโญวัดนินสุขารามคณะเขตบางบอน
8พระรณวิตน้อยเสวกอภิปุณฺโณวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
9พระภัทรพลนิลบุญกิตฺติปาโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
10พระภูริวัตน์ทองยอดภทฺทวโรวัดแทนวันดีสุขารามคณะเขตบางบอน
11พระนคเรศตั้งศักดิ์สุพรรณวรธมฺโมวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
12สามเณรวีรภาพดอกม่วง-วัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
13พระก้องภพซุยประสารปสาโทวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
14พระพิเชฐษจันทร์ประเสริฐทนฺตเสฏโฐวัดโพธิ์พุฒตาลคณะเขตบางบอน
15พระภูมิภวินทร์จันทร์บริบูรณ์จิตฺตทโมวัดบางบอนคณะเขตบางบอน
16พระภูริพัทธฒ์จันทร์บริบูรณ์จิตฺตปาโลวัดบางบอนคณะเขตบางบอน