รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบรมนิวาส
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๑๐๐๐๒ - โรงเรียนวัดบรมนิวาส (กศน.)
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอริสาอ่างอินทร์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
2อุดมศึกษาครูนางสาวรัตนาภรณ์คะรานรัมย์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
3มัธยมศึกษาม.๓นายเซียนฮายอ่องกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
4อุดมศึกษาป.ตรีนายฆนัฐกรภาวะดีกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
5มัธยมศึกษาม.๓นางสาวโน๊ะสองเมืองเหนือกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเกศกนกพาพลงามกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
7มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเมษาทิพย์เกษรกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
8มัธยมศึกษาม.๖นายศักดิ์สิทธิ์รังสีกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
9มัธยมศึกษาม.๖นายจันทายอยอดกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิริรัตน์เคล้าคลึงกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส