รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบรมนิวาส
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๑๐๐๐๒ - โรงเรียนวัดบรมนิวาส (กศน.)
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนายสิทธิชัยภู่วงษ์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
2มัธยมศึกษาม.๖นายสุรเชษฐ์ขันธีระจิโรจน์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
3ประถมศึกษาป.๖นางสาวลำดวนอธิจรกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเบญจวรรณสุนทรวิภาตกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
5อุดมศึกษาครูนายภูริพงษ์วีศรีกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชวาบริบูรณ์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
7อุดมศึกษาครูนายพงษ์ศักดิ์สุดเสียงสังข์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
8มัธยมศึกษาม.๖นายสุเทพคลังเดชกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
9อุดมศึกษาครูนางสาวพรลภัสแสงอรุณกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเมฆขลาเชื้อคำเพ็งกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญภรทวยธงษากศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวน้ำฝนโททะลินกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวน้ำทิพย์โททะลินกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธนาภรณ์เถื่อนแก้วกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
15มัธยมศึกษาม.๖นายศักดิ์สิทธิ์ธงขวางกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
16มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเบญญทิพย์พูสุวรรณกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
17มัธยมศึกษาม.๖นายวัชรนนท์มาลีกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
18มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภัทรพรดวงคำกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
19มัธยมศึกษาม.๖นายสมฤทธิ์ช่วยดีกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุนิศาสุขเกษมกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
21มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนัฐกานต์รอดท่าไม้กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
22มัธยมศึกษาม.๖นางประทิพย์จำปีกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
23มัธยมศึกษาม.๖นายอุทัยวิรมรัตน์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
24มัธยมศึกษาม.๖นายจีระวัฒน์การุณกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
25มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุนิศาคชมนต์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
26มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอัมภิราจันทร์สอนกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
27มัธยมศึกษาม.๖นายธรรมจักรเดือนสวัสดิ์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
28มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิราภรณ์ประถมพานิชย์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจีรภาประยูรหาญกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุวรรณาบุตรงามกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
31มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพาพาวิน-กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
32มัธยมศึกษาม.๓นางสาวบานชื่นพรมสิทธิ์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
33มัธยมศึกษาม.๓นางสาวศิริพรทัพวาสุกรีกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
34มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเงินหอมนามทุนกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
35มัธยมศึกษาม.๓นายสุบรรณมั่นแพกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
36มัธยมศึกษาม.๓นายปราการภักดีจุกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
37มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุฑาภรณ์บุตรศักแสงกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
38มัธยมศึกษาม.๓นางสาวหนูแดงแล่นโคตรกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
39มัธยมศึกษาม.๓นายบุญพิทักษ์ชำนาญจิตรกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
40มัธยมศึกษาม.๓นายธนากรบุญห่อกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรรณิการ์กายชาติกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
42มัธยมศึกษาม.๓นายอนุวัฒน์ก่อเส็งกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
43มัธยมศึกษาม.๓นายสินชัยอัมภรัตน์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
44มัธยมศึกษาม.๓นางสาวปรียนันท์นันขุนทดกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
45มัธยมศึกษาม.๓นายสุรพงษ์ทองสุทธิ์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
46มัธยมศึกษาม.๓นายศักดิ์ดาสืบเพ็งกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
47มัธยมศึกษาม.๓นางมาลีภู่มะลิพันธุ์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
48มัธยมศึกษาม.๓นายนพดลอินทรพิทักษ์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
49มัธยมศึกษาม.๓นายฝุ่นนิติพิทักษ์กศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
50มัธยมศึกษาม.๓นายพรหมลิขิตขจรบุญบำรุงกศน.เขตปทุมวันวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส