รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๐๗๐๐๕ - โรงเรียนวัดท่าข้าม
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรวิชญ์-โรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุพงษ์หน้าบันฑิตโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรรจณาสิมมาโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวินทราภาวงศ์โรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเขมจิราสุขอ่ำโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑามณีโทบ้านซ้งโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑาสินีโพธิ์คำโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลดาผาคำโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาพันธ์พืชโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาวงษ์ประเสริฐโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงโชติกายกย่องโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงโชติการ์ยุบลเมฆโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดาวลออเพชรประเสริฐโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรีชญาเรืองสคราญโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาริตารักษีโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิญชาน์สาครโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรลภัสสายจันทะคามโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวีรดาแก้วย้อยโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิวาทแสงเงินโรงเรียนวัดท่าข้ามวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์