รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเทพศิรินทราวาส
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๐๖๐๐๑ - โรงเรียนเทพศิรินทร์
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 142 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวกมลพรทองนุชโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกรณ์สมฤทธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
3อุดมศึกษาอื่นๆนางใจเดียวศรีไตรนิมิตรโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤตินตระกูลจินดารัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
5อุดมศึกษาอื่นๆนายชัยภัทรจึงสวัสดิ์เมธาโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกลวัชรกิ่งโพธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
7อุดมศึกษาอื่นๆนายโชคไชยกันยาวิริยะโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายก้องภพพูลสวัสดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
9อุดมศึกษาอื่นๆนางฎาจันทร์ศรีไทยวัฒนาโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกันตินันท์ณ นครโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
11อุดมศึกษาอื่นๆนายธานินทร์ศรีนันทพลโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติพัฒน์กิจสนาพิทักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
13อุดมศึกษาอื่นๆนายนาวินอาจหาญวงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติภพรัตนะคงสุวรรณโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
15อุดมศึกษาอื่นๆนายแพทย์บุญเลิศจันทราภาสโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจตุรภัทรชูศิลปกิจเจริญโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
17อุดมศึกษาอื่นๆนายพิสิษฐศุภฤกษ์ชัยวัชร์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจารุภัทรศักดิ์พิชัยสกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
19อุดมศึกษาอื่นๆนายวรเศรษฐ์ศรีไตรนิมิตรโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิณณ์กุลสถิตพรโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
21อุดมศึกษาอื่นๆนายวรัญญูชัยเฉลิมมงคลโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรกิตติ์จตุวงษ์วิวัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
23อุดมศึกษาอื่นๆนายสมพจน์หลักเงินชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรภัทรไพศาลทรัพย์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
25อุดมศึกษาอื่นๆนางสมศิริมีพานิชโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิราภัทรสุดเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
27อุดมศึกษาอื่นๆนางสุภากันยาวิริยะโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจีราวัฒน์รัชตะประเมศฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
29อุดมศึกษาอื่นๆนางอัญชุญาณ์ศุภฤกษ์ชัยวัขร์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจุฑาภัทรโพธิเย็นโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจตน์เลิศหัสดีรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฉัฐภูมิสถีรศิลปินโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชวินคุณมงคลวุฒิโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชินดนัยเลิศศักดิ์วรกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชิษณุพงศ์น่วมทะนังโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเชาว์วรรธน์กมลวิมุตศานต์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฑิรษิภัขตรีประเสริฐพจน์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณภัทรกิจชัยวิทย์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณภัทรโชคพิกุลทองโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณภัทรตรีรัตน์โชติกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณภัทรสิทธิพันธุรักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณรงค์รัชช์เลี้ยงชีวสุนทรโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฏฐพลวังภูงาโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐชนนศรีรงควัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพัชร์กาบกลางโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐภัทรยอดยิ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐภัทรวีระนพสิทธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐภัทรองค์วิเศษไพบูลย์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวรพลเดชปริญญาโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดลยดิษย์มงคลพงศพัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส