รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดเทพศิรินทราวาส
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๐๖๐๐๑ - โรงเรียนเทพศิรินทร์
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 767 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤตินนาคศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
2อุดมศึกษาครูนายเกษมกิตติโสภิตวงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกันต์ธีร์สายพงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
4อุดมศึกษาครูนายธฤษณัชอารมย์แก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกันตภณเลิศลักษณ์มีพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
6อุดมศึกษาครูนางโสภิดาจันตาโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิรชาแสงน้อยโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
8อุดมศึกษาอื่นๆนายกรณ์คณิฐกิติธัญวรางค์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
9อุดมศึกษาอื่นๆนายนทีอรุณพฤกษากุลโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเกียรติภูมิเปียแดงโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
11อุดมศึกษาอื่นๆนายวันชัยเจตพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคเชนทร์เพชรสุขโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคุณานนต์เลิศวรวงษ์วิทย์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
14อุดมศึกษาอื่นๆนายวันนพศรีประภาภรณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคุณานนท์กุลภัทร์แสงทองโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
16อุดมศึกษาอื่นๆนายสัญญาธนรัชโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคุณานนท์ดวงดาวโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
18อุดมศึกษาอื่นๆนายสุชาติเดชสกุลไกรโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรภัทรพันธไชยโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
20อุดมศึกษาอื่นๆนายสุรศักดิ์ตันติแสงอรุณโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรพัฒน์สุธรรมพรมานพโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
22อุดมศึกษาอื่นๆนายอัธยามั่นคงชื่นสกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรายุธนสารทวีโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจตนิพัทธ์จิตต์เสาวลักษณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
25มัธยมศึกษาม.๓นายเจิ้งเหว่ยหลี่โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนกานต์ยอดญาติไทยโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนะนันท์พานุชโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชยพลขนอมโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชวินด้วงพรหมโพธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายซามีแอลฟูลี่โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณฐกรลี้รัตนพานิชย์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณพลอติวรรณาพัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณภัทรโถสกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐนันท์เยาวพงษ์อารีย์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
35มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐพงศ์ไชยราชโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐภัทรโป้แดงโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดิชพลกรไธสงโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทรงโปรดปริกเพชรโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทศนภโลหชิตลำเพาโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกรโชตะยากฤตโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกฤตศิริกรรณฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนโชติวรรณชาติโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนธรม่วงศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนบดีลิ้มสาราโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนภัทรทนันชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนากรณ์วรรณะโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธรรมธรรศเชิดตระกูลโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธรรศปิยเกษมโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธรรศศรีเกษตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรอุดมมงคลเลิศโรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส