รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๐๒๐๐๘ - โรงเรียนลาซาล
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรรณปพรนพน้อมโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญพัชรจันทร์หอมสุขโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทรภรผดุงแพทย์โรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญชนกเครืออนันต์โรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงโยษิตาคงธนประเสริฐโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรนัชชาชูดีโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพงศ์อวชัยโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิง.อภัสระอาภาโอเจริญโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม