รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๐๒๐๐๘ - โรงเรียนลาซาล
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายดลภัทรชัยชาญโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายประเสริฐธรรมพรเดชาโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรมะศรีบุญโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพ์แพรวารัตนวิสัยโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปภาวินปิ่นเงินโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชวนากรจันทรตังโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชัยนันท์บุตรสิงห์โรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปัญญาวุธรุ่งมโนธรรมโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธัญญลักษณ์ปานปุยโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปรียนิตย์วรกิจพาณิชย์โรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจีรญาภาเกตุลอยโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชานนท์ขลุ่ยภิรมย์รัตน์โรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฐิติวรดาช่วยเดชโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงคุณาพรพรหมทาโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนันทวัฒน์พรหมหลำโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเบญญาพรทองคำโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาณุรัศมิ์กรรณสังข์โรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิดาภาน้อยบรรจงโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปองปาร์กานต์ณะแก้วโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกวีกรอังกุระโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
21มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฐนันท์กีตาโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจารุพรชมภูพื้นโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนารีรัตน์โสภณจิตตกุลโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรักษิณาพงศ์พิศิษฎ์โรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปัทมาพรพรหมทาโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัฐกิตติ์พูนทวีศิรฤทธิ์โรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัควัตศรีมะลัยโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
28มัธยมศึกษาม.๔นายอัครพงษ์แซ่ลีโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29มัธยมศึกษาม.๔นางสาววาณัชญาเยาวรัตน์โรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนชัยผลเจริญโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรณีแซ่เฮ้งโรงเรียนลาซาลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม